Rådgivning til ejendomsudvikling

At eje ejendomme er en kompliceret investering, specielt hvis du ejer den sammen med andre. Det er
ekstremt vigtigt at have styr på vedtægter og budgetter og at have forståelse for områdets udvikling.
Er din ejendom tidssvarende, kan den udvikle sig i takt med at butikskæderne ændrer deres koncepter,
fx kravet til hvor stor butikken skal være. Kan din ejendom udvides i takt med de ændrede ønsker fra
lejer.

Dette og en række andre forhold omkring selve ejendommen er vigtigt at have indblik i. Har du
styr på finansieringen, kan banken opsige lånet og hvordan er dine medinvestorers forhold? Ofte er der
investorindbetalinger og kan alle investorer leve op til deres forpligtigelser. Jeg har ført 80
ejendomsselskaber succesfuldt gennem finanskrisen og investorkriser, så jeg tilbyder at give dig en
vurdering af din investering og hvad der kan gøres, hvis noget skal gøres rettidigt.

Cases